Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

49 views

กัญชาทำอาหารได้ ย้ำ!!ต้องบอกลูกค้าทุกครั้ง


สธ.ชี้ กัญชาทำอาหารได้ แต่ต้องบอกลูกค้าทุกครั้ง พร้อมมีคำเตือนห้ามกลุ่มเสี่ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ  หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

กำหนด ให้ร้านอาหารต้องจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนลูกค้า ทั้งแสดงข้อความเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา, แสดงเมนูที่ใช้ใบกัญชาทั้งหมดพร้อมปริมาณที่ใช้ โดยมีข้อแนะนำการใช้ใบกัญชาในการปรุงประกอบอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตัดสินใจเลือกบริโภค พร้อมมีคำเตือนห้ามกลุ่มเสี่ยงคือ เด็ก สตรีมีครรภ์/ให้นมบุตร ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC และ CBD เพื่อคุ้มครองและป้องกันผู้บริโภค

กระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นการทำงานเชิงรุกด้วยมาตรการ 5 ด้าน เพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ, การควบคุมด้วยกฎหมาย, การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ในทางที่ผิด การดูแลรักษาพยาบาลและบำบัดรักษา และการกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งกำชับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มข้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง