Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

210 views

หอมแดง-กระเทียม “ศรีสะเกษ” ได้ขึ้นทะเบียน GI แล้ว ❗️


  • มีเรื่องน่ายินดีสำหรับพี่น้องชาวศรีสะเกษ  โดยนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนหอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ เป็นสินค้า GI 2 รายการล่าสุด
  • หอมแดงและกระเทียมของจังหวัดศรีสะเกษ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชทั้ง 2 ชนิด ประกอบกับเทคนิคการเพาะปลูกของคนในท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้หอมแดงและกระเทียมของจังหวัดศรีสะเกษมีกลิ่นและรสชาติที่โดดเด่นแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น
  • หอมแดงศรีสะเกษ มีเปลือกแห้งมัน สีแดงเข้มปนม่วง หัวมีลักษณะกลม มีกลิ่นฉุน พื้นที่ในการปลูกหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษเป็นดินมูลทรายที่เป็นดินตะกอนลุ่มน้ำโบราณลำน้ำมูลและลำน้ำสาขามูลที่ทับถมมานาน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์สูง ประกอบกับเมื่อผสมกับดินโพนหรือดินจอมปลวกตามภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน จึงทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ กลิ่นหอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์
  • ส่วนกระเทียมศรีสะเกษ มีลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ เปลือกนอกสีขาวแกมม่วง เปลือกบาง หัวแน่น กลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ฝ่อ กระเทียมศรีสะเกษปลูกในดินมูลทรายเช่นเดียวกัน ผลผลิตจึงมีคุณภาพดี และสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่ากระเทียมจากแหล่งอื่น
  • ทั้งนี้  นายวีรศักดิ์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งส่งเสริมการจัดทำระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า การเพิ่มมูลค่าสินค้า และสนับสนุนช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนและครบวงจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง