Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

315 views

ถอดรหัสพันธุกรรมโควิด-19 ในไทย เป็นกลุ่ม B พบมากในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน


  • นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถอดรหัสพันธุกรรมโควิด-19 ที่ระบาดในประเทศไทยจากผู้ติดเชื้อ 40 ราย พบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม B ที่เกิดการกลายพันธุ์จากกลุ่ม A พบมากในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และการระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกประเทศจีน ประเทศไทยพบถึงร้อยละ 85 และกลุ่ม C ที่เกิดการกลายพันธุ์จาก กลุ่ม B โดยเริ่มพบการระบาดในยุโรปและสิงคโปร์ ในประเทศไทยพบร้อยละ 15 ทั้งนี้ กลุ่ม A เป็นเชื้อที่คล้ายกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบในค้างคาวและตัวนิ่ม ที่คาดว่าเป็นต้นกำเนิดของการระบาดในครั้งนี้ ยังไม่พบในประเทศไทย
  • การถอดรหัสพันธุกรรมโควิด-19 จะดำเนินการถอดรหัสจากตัวอย่างผู้ติดเชื้อทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ครบ 100 ราย เพื่อศึกษาการกระจายตัว ติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ และกลไกการก่อโรคของเชื้อต่อไป ซึ่งการถอดรหัสในอนาคตจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย
  •  การตรวจเชื้อโควิด-19 ในไทย มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว 133 แห่ง ทำให้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้ง่าย มีการส่งตัวอย่าง และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ รายงานผลได้ภายใน 1 วัน
  •  สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ใช้วิธี RT – PCR ซึ่งเป็นการตรวจที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เป็นการตรวจหารหัสพันธุกรรม ซึ่งมีความแม่นยำ รวดเร็ว พร้อมกันนี้จะเร่งพัฒนาการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีตรวจทางน้ำลาย และ RT – LAMP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง