Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

86 views

ปัตตานีเจอแล้ว โควิด BA.4 ย้ำ!!วัคซีนเข็มกระตุ้น จำเป็น


ปัตตานีตรวจพบโควิดสายพันธุ์ BA.4 จากการสุ่มตรวจ ซึ่งสายพันธุ์นี้สามารรถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ โอมิครอนเดิม การฉีดวัคซีนปกติ และวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือหรือการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่มีความเสี่ยงกว่ากลุ่มอื่น ๆ

จากสถานการณ์โควิด ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มลดลง ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ที่มีผู้ฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มได้ร้อยละ 62.7 ยังไม่เป็นตามเป้าหมายร้อยละ 70 ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้จากการสุ่มตรวจ พบโควิดสายพันธุ์ BA.4 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้ว จำนวนหนึ่ง ซึ่งสายพันธุ์นี้สามารรถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ โอมิครอนเดิม 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนปกติ และวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือหรือการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่มีความเสี่ยงกว่ากลุ่มอื่น ๆ

แม้ว่า ศูนย์บริหารศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะประกาศให้ไวรัสโคโรน่า เป็นโรคประจำถิ่น และให้การสวมหน้ากากอนามัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าไปในที่แออัดหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้น และรวมถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย ซึ่งในขณะนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกคนสามารถเข้าไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือวัคซีนป้องกันโควิด ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขที่ทุกแห่ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง