Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

101 views

นักเรียนไม่ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์”กลับเข้าเรียน หลังติดโควิด


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด ที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ว่า ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทุกแห่งกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันและตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทราบว่าขณะนี้มีโรงเรียนบางแห่ง เมื่อนักเรียนติดโรคโควิด-19 รักษาตัวเองหาย และกักตัวครบตามกำหนดแล้ว โรงเรียนยังขอใบรับรองแพทย์ จึงจะให้นักเรียนกลับเข้าเรียนได้ตามปกติได้ ทำให้นักเรียนต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้ใบรับรองแพทย์มาแสดง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย โดยยืนยันว่า การกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสามารถนำผลจากชุดทดสอบโควิด-19 หรือ Antigen test kit ที่แสดงผลผลตรวจเป็นลบ หรือไม่ติดเชื้อแล้วมาแสดงได้ หรือถ้ามีผลการตรวจ แบบ RT-PCR ก็สามารถนำมาแสดงได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ให้สามารถกลับเข้าเรียนที่โรงเรียนได้เลย เพื่อให้เด็กได้เรียนต่อเนื่อง ไม่เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย และให้เป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่ต้องดูแลตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง