Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

82 views

ราคา” น้ำมัน “ ประเทศไทย ถูกสุดอันดับ 3 อาเซียน


เฟซบุ๊ก ‘สำนักนโยบายและแผนพลังงาน’ กระทรวงพลังงาน

รายงานราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียน ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พบว่า ประเทศเทศไทย เป็นอันดับ 3 ที่ราคาน้ำมันถูกที่สอง รองจากมาเลเซีย

ส่วนประเทศที่น้ำมันแพงที่สุด คือสิงคโปร์ น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 97.95 บาท ส่วนดีเซล อยู่ที่ 80.10 บาท

ส่วนประเทศที่ถูกที่สุด คือ บรูไน น้ำมันเบนซิล อยู่ที่ราคาลิตรละ 13.52 บาท ส่วนดีเซล อยู่ที่ 7.91 บาท

ในโพสต์ ระบุปัจจัยค่าน้ำมันของแต่ละประเทศต่างกันตรงที่           

1.แต่ละประเทศมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน

2.ในหลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคากันอยู่

3.ประเทศไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าเบนซิน


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง