Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

209 views

เสริมทีมมูลนิธิสู้โควิด-19 คาดไทย อยู่กับโควิดไม่น้อยกว่า 2 ปี


  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ประชุม การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ประธานและตัวแทนมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 24 แห่ง ทั้งนี้ มีการมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ชุด PPE หน้ากากอนามัย ถุงคลุมเท้า ถุงมือ แอลกอฮอล์ และ Face shield พร้อมชมการสาธิตการปฏิบัติการการช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อของมูลนิธิร่วมกตัญญู
  • นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด เครือข่ายมูลนิธิเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือประชาชนมากที่สุด ช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยหรือเก็บร่างผู้เสียชีวิตทั้งติดเชื้อและไม่ติดเชื้อให้แก่ญาติ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงมอบให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษเพื่อตอบโต้ COVID-19 (Special COVID-19 Operation Team : SCOT) จำนวน 63 ทีมทั่วประเทศ อบรมเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย รวมทั้งจัดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติภารกิจ เพื่อเป็นทีมสำรองช่วยชุดปฏิบัติการระดับสูงปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก

✅✅ แม้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ของไทยจะมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่ควรไว้วางใจมากนักเพราะหลายประเทศยังประสบปัญหาการระบาดของโรคที่รุนแรง เชื่อว่าประเทศไทยยังต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทีม SCOT จะช่วยเสริมทีมการแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ในการต่อสู้กับโรคนี้

  •  ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องเป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ซึ่งเป็นทีมที่มีความรู้ทักษะในการป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดี ทั่วประเทศมีประมาณ 2,000 ชุดเท่านั้น จากการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินสังกัดมูลนิธิเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีสัดส่วนของการออกเหตุมากกว่าร้อยละ 60 ของการออกเหตุทั้งหมด
  • ปัจจุบันชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดมูลนิธิ จำนวน 33,358 คน มีรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 8,402 คัน ในจำนวนมูลนิธิ 400 กว่าแห่งทั่วประเทศ ได้จัดอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดมูลนิธิ เป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษเพื่อตอบโต้ โควิด19 เพื่อสนับสนุนงานของระบบสาธารณสุขให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง