Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

33 views

ต.ค. นี้ “ธอส.”เตรียมขึ้นดอกเบี้ยบ้าน หลังอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ปัจจุบันทิศทางอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้นได้ ยังไงดอกเบี้ยก็ต้องปรับขึ้น หลังอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้หากคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคมนี้ ธอส.จะปรับขึ้นครึ่งหนึ่งของ กนง.โดยปรับขึ้นรอบแรกเดือนตุลาคมนี้และตรึงยาวถึงเดือนมกราคม 2566 ที่จะปรับขึ้นอีกรอบ

ทั้งนี้การปรับขึ้นดอกเบี้ยกระทบต่อต้นทุนดอกเบี้ยผู้กู้แน่นอน หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.50% ต่อปี ขึ้นมาต่อเนื่อง หรือปรับขึ้นใกล้เคียงกับในอดีตที่ 1.25-1.50% ต่อปี ผู้กู้ยังบริหารการผ่อนชำระได้แม้ต้นทุนดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายฉัตรชัยกล่าวว่า เทรนด์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะไม่มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยคงที่ 2-3 ปีแรกอีกแล้ว จะเป็นแบบกึ่งลอยตัว และอ้างอิงกับดอกเบี้ย MRR ซึ่งธอส.ยกเลิกดอกเบี้ยคงที่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนดอกเบี้ยเงินฝากยังจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นตามดอกเบี้ยขาขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลของพอร์ตหากธนาคารไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะส่งผลให้เงินฝากไหลไปสู่ธนาคารอื่นที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ซึ่งธอส.จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ควบคู่เงินฝาก ส่วนการรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้านนั้น อยากให้ลูกค้าพิจารณาให้ดีว่าถูกจริงและมองระยะยาวว่าคุ้มหรือไม่

นายฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ทิศทางการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังเติบโตต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัของเศรษฐกิจและอสังหาฯ เมื่อปี 2564 ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ 2.26 แสนล้านบาท ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาสามารถปล่อยได้แล้วกว่า 1.54 แสนล้านบาท ทั้งปีคาดว่าจะทำได้ตามเป้า 2.64 แสนล้านบาท


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง