Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

83 views

บอร์ด ปตท.หนุนงบ. 3,000 ลบ.!! เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะกิจ


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน สนับสนุนงบประมาณ 3,000 ล้านบาท เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะกิจ เร่งแบ่งเบาค่าครองชีพประชาชน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากสถานการณ์วิกฤต คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 3 เดือนๆละ 1,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท  สนับสนุนภาครัฐในการแบ่งเบาภาระค่าพลังงานของประชาชน เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ

จากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ปตท. ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าครองชีพด้านพลังงานให้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า 14,800 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยมอบส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การตรึงราคาขายปลีกช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้รถ NGV ส่วนบุคคล และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการ จัดหาน้ำมันดิบเพื่อเพิ่มปริมาณสำรอง ตลอดจนช่วยบรรเทาภาระต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการผลิตไฟฟ้า

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมจากวิกฤตโควิดในโครงการลมหายใจเดียวกันกว่า 1,046 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง