Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

163 views

แนวทางหากเปิด “คลินิกความงาม-นวดสปา-สถานบริการ”


สธ. กำหนดแนวทางหากเปิด “คลินิกความงาม-นวดสปา-สถานบริการ” ต้องเน้นระยะห่าง คัดกรอง สวมหน้ากาก ล้างมือ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า หากมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มสถานการณ์โควิด-19 ด้านคลินิกความงามหากจะเปิดบริการ ได้กำหนดมาตรการ ประกอบด้วย ช่วงก่อนเปิดบริการ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

  1.  ส่วนแรกสถานประกอบการ ต้องทำความสะอาด จัดสถานที่เว้นระยะห่าง จัดจุดพื้นที่ภายนอกหรือส่วนแยก (Isolate area) เพื่อคัดกรอง เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เพียงพอ
  2. ส่วนผู้รับบริการ ต้องสวมหน้ากาก ล้างมือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานพยาบาล
  3. ส่วนผู้ให้บริการ ต้องจัดทำเวชระเบียนเพื่อซักประวัติผู้รับบริการ ให้บริการแบบ 1 คน ต่อแพทย์ พยาบาล 1 คนเท่านั้น จัดเตรียมห้องทำหัตถการแยกห้องๆละ 1 คน เน้นคัดกรองผู้รับบริการเป็นสำคัญ อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ล้างมือและสวมหน้ากากตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หลังใช้งานและไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น ทำความสะอาดพื้นที่และจัดเก็บขยะทุกครั้ง

✅✅ กิจการสปานวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องเตรียมสถานที่และบุคลากรในแนวทางเดียวกับคลินิกความงาม ทั้งการคัดกรอง ซักประวัติ เว้นระยะห่าง จัดห้องนวด 1 คนต่อห้อง ห้องรวมต้องเว้นหรือมีผ้าปิดกั้น ผู้ให้บริการและผู้รับบริการนวดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังให้บริการแต่งกายรัดกุม ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น
การทำความสะอาดต้องจัดการขยะติดเชื้อแยกเฉพาะโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ทิชชูที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก จะต้องเก็บใส่ถุงมิดชิด

ด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้สร้างแพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID (stopcovid.anamai.moph.go.th) คนไทยรวมพลังป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งร้านอาหาร โรงแรม ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า ได้เข้ามาประเมินความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ

 ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบและรายงานข้อมูลกลับมาว่าสถานประกอบการแต่ละแห่งปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ หรือไม่ เพื่อเป็นการรองรับสถานบริการและประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบไปพร้อมกัน

 ทั้งนี้ จะส่งให้ คลินิกความงาม-นวดสปา-สถานบริการ แต่ละแห่งสำรวจความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ ทาง สธ. จะส่งทีมเข้าตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง