Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

122 views

ใครอยู่ในกลุ่มเว็บโป๊ ผิดกฏหมายมาตราไหนบ้าง?


  • ใครอยู่ในกลุ่มเว็บโป๊ ผิดกฏหมายมาตราไหนบ้าง

การเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาชิก อาจเป็นความผิดฐานตัวการร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด ตาม ป.อาญา มาตรา 287(3)

“เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ”

การโหลดเก็บไว้ครอบครองส่วนตัวและหรือการส่งต่อ เผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น ผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กอันเป็นความผิดตาม ป.อาญา 287/1 วรรคแรก และ มาตรา 287/1 วรรคสอง.

การผลิตหรือเผยแพร่เพื่อประสงค์การค้า แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ทำเป็นธุรกิจการค้าผิดตาม ป.อาญามาตรา 287/1, 287/2 และยังอาจยังมีผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 โทษจำคุกไม่น้อยกว่า 12 ปี

ส่งสวัสดีวันจันทร์ อาจไม่มันแต่ไม่ผิด
แต่ส่งรูปไม่ปิดไม่ใช่แค่ผิดแต่ต้องติดตะราง

  • CR : คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง