Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

46 views

เด็กไทยสุดเจ๋ง !!! กวาด 2 เหรียญทอง ชีววิทยาโอลิมปิก คะแนนรวมอันดับ 3 ของโลก


นายพรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2565 (33rd IBO 2022) ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2565 ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนี้

นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยสามารถทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก                 

นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่   ได้รับรางวัลเหรียญทอง

นางสาวไอริณ อินทรทัต  โรงเรียนชลราษฎรอำรุง    จ.ชลบุรี    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ผู้เข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกของโลก คือ อันดับ 1 ผู้แข่งขันจาก Independent Olympiad Delegation  อันดับ 2 ผู้แข่งขันจากประเทศบัลแกเรีย และ อันดับ 3 นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ ผู้แทนประเทศไทย

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม    รศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม    รศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม    ดร.ชนติ จันทรโชติชัชวาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ สสวท. ผู้จัดการทีม

การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 238 คน จาก 62 ประเทศ  ผู้ได้รับเหรียญทองจำนวน 26 คน  เหรียญเงินจำนวน 45 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 70 เหรียญ  รวมผู้ได้รับเหรียญทั้งหมดจำนวน 141 คน 

ร่วมให้กำลังใจและติดตามรายละเอียดที่ เฟซบุ๊ก Olympic Ipst https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง