Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

90 views

สถานการณ์ค้ามนุษย์ในไทยดีขึ้น TIP Report 2022 ยกไทยขึ้น Tier 2 แล้ว


  • กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เผยแพร่รายงาน TIP Report 2022 โดยไทยได้รับการยกระดับเป็น Tier 2 แล้ว จากเดิมอยู่ระดับ Tier 2 Watchlist เป็นผลมาจากความพยายามและความสามารถในการต่อต้านการค้ามนุษย์ เช่น การเพิ่มการสืบสวน จัดทำกลไกการส่งต่อระดับชาติ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อ เป็นต้น
  • โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯยินดีต่อการยกระดับ และยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่พยายามแก้ปัญหานี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการติดตามและการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report-TIP Report ประจำปี 2022 โดยไทยได้รับการยกระดับ จาก Tier 2 Watch List จากเมื่อปีที่แล้ว เป็นระดับ Tier 2 ในปีนี้

รายงาน TIP Report 2022 ระบุว่า รัฐบาลไทยแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ โดยพิจารณาถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความสามารถในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งความพยายามดังกล่าว อาทิ การเพิ่มการสืบสวนกรณีการค้ามนุษย์ การจัดทำแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) จนแล้วเสร็จ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์แห่งใหม่ และการพัฒนาแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานในการส่งต่อผู้ที่สงสัยว่าตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไปยังทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังได้ประกาศรายชื่อ TIP Heroes 6 คน เพื่อเชิดชูผู้ที่ทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งปีนี้มีคนไทยได้รับรางวัลนี้ด้วย ได้แก่ คุณอภิญญา ทาจิตต์ จากองค์กร Stella Maris ได้รับเลือกให้รับรางวัล TIP Heroes ในฐานะผู้ทำงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาลักลอบค้าแรงงานเด็ก

นายธนกรฯ กล่าวว่า “นายกรัฐมนตรีกำหนดนโยบายโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับแก้ไขปัญหาต่อต้านการค้ามนุษย์ กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เดินหน้าต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ปกป้อง คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยไทยพร้อมร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทุกคน ทุกคนมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา โดยขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดปัญหานี้ให้หมดจากประเทศไทย”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง