Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

27 views

กรมการศาสนา อัด “ฤาษี” ให้ลูกศิษย์ดื่มแอลกอฮอล์แล้วรวย ขัดหลักศีลธรรม เข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ


นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของความเชื่อ ซึ่งทางเจ้าสำนักอ้างว่าเป็นวิชาที่ได้เรียนมา และจากการตรวจสอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) มหาสารคาม พบว่า ทางสำนักนี้ไม่ได้ให้ลูกศิษย์ดื่มเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น ยังมีพิธีกรรมที่ให้ลูกศิษย์กินอาหารอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสำนักดังกล่าวไม่ใช่พระสงฆ์ ดังนั้น พศ. จึงไม่มีอำนาจตรวจสอบโดยตรง แต่ก็จะมีการร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เข้าไปตรวจสอบว่ามีการนำหลักพระพุทธศาสนามาบิดเบือนหรือไม่

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า เท่าที่ทราบมีการตั้งสำนักในนามบุคคล โดยหลักการพิธีไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม หรือวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทย การดื่มสรุา เบียร์ จนจบพิธีแล้วจะรวย เป็นการสอนความเชื่อแบบผิดๆ ขัดต่อความเชื่อของคนทั่วไป ส่วนจะมีความผิดหรือไม่ หากผู้ที่เข้าไปในพิธีแล้วไม่เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวอ้าง สามารถแจ้งความได้ ส่วนความเห็นของกรมการศาสนา มองว่าเป็นคำสอนที่ผิด พิธีกรรมไม่เป็นไปตามหลักวิถีที่ดีงาม เข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงเชื่อ ขอประชาชนใช้สติในการรับข้อมูล


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง