Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

172 views

ประชาชนมีอาการ- ประวัติเสี่ยง ตรวจโควิด-19 ได้ฟรี


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชี้แจงว่าเกณฑ์การตรวจโรคโควิด-19 ฟรี ในขณะนี้ คือ 

  •  มีไข้ ร่วมกับอาการไอ 
  • เจ็บคอ 
  • มีน้ำมูก 
  •  เหนื่อยหอบ 
  • อาการปอดอักเสบ 
  • มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 
  •  มีอาชีพเสี่ยง 
  • ไปสถานที่ที่ชุมชนที่มีการรวมตัว 
  •  สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 

 ซึ่งปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้นตามสิทธิการรักษา

 สำหรับกรณีการแจกอาหารและสิ่งของ โฆษก ศบค.ระบุว่า เป็นเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ แต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด พร้อมยกตัวอย่างระบบการจัดการที่ดีของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ที่มีการตรวจสอบ เช็คจำนวนและความต้องการของชุมชน จัดแบ่งจุดและเวลารับสิ่งของ เพื่อลดความแออัด 

ขณะที่ กทม. ได้จัดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ bkkhelp.bangkok.go.th เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถเลือกพื้นที่และเวลา แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ช่วยจัดพื้นที่และอำนายความสะดวก ส่วนต่างจังหวัด ให้ประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

  • โฆษก ศบค.ฝากประชาชนถึงคำว่า New Norm หรือ ชีวิตในวิถีใหม่ เนื่องจากไวรัสโคโรนา 2019 นี้ จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิต และวิถีชีวิตของทุกคนไปอีกนาน ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ ปรับตัว และป้องกัน ทั้งตัวเองและครอบครัว เพื่อความปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง