Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

72 views

28 ก.ค.65 ผ่านทางด่วนฟรี!! 3 สาย 60 ด่าน


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สาย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ดังนี้

  1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  3. ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง