Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

59 views

“สุวรรณภูมิ” พร้อมรับผู้โดยสาร “วันหยุดยาว”คาดเดินทางเฉลี่ยกว่า 9 หมื่นคนต่อวัน


นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันนี้ (28 ก.ค. 65) – 31 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน คาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 95,000 คน และมีเที่ยวบินโดยสารเฉลี่ยวันละ 600 เที่ยวบิน จึงได้เปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินรองรับการให้บริการของสายการบินครบทั้ง 318 เคาน์เตอร์ รวมทั้งมีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ 196 เครื่อง และ ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ 42 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจุดต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการให้บริการผู้โดยสารในช่วงเวลาคับคั่ง  พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศ ควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง