Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

261 views

ไม่จริง ! อย่าเชื่อ ! ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาผ่านระบบ e-Social Welfare


  • นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้มาตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง นั้น
  • ขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง ระบบ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง คือระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการที่จ่ายกรณีปกติเป็นรายเดือน
  •  ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่แชร์ใน Social Media หากมีข้อสงสัย 
  •  สามารถสอบถามได้ที่ call center
  • กรมบัญชีกลางที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง