Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

50 views

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันไม่พบการศึกษาวิจัย กรณีที่ “ใบป่าช้าเหงาผสมน้ำผึ้ง” รักษาโควิดได้


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ยืนนันยังไม่พบการศึกษาวิจัยใด ๆ ที่พบว่าใบป่าช้าเหงา หรือหนานเฉาเหว่ย ช่วยรักษาโควิด 19 และห้ามผู้ป่วยโรคโควิด 19 รักษาด้วยวิธีการนี้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย ประกอบกับโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง ผู้ป่วยต้องอยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ควรใช้สมุนไพรโดยข่าวลือที่เชื่อต่อกันมา โดยขาดข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

สำหรับใบป่าช้าเหงา หรือหนานเฉาเหว่ย เป็นสมุนไพรที่มีรสขมเย็น จัดอยู่ในพืชตระกูลเดียวกับพญายอ ฟ้าทะลายโจร ช่วยลดการอักเสบ อาการปวด จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าใบป่าช้าเหงา มีการใช้ในการแพทย์พื้นบ้านทั่วไปทั้งในทวีปแอฟริกา อเมริกา จีน และทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้รักษาโรคได้หลากหลาย การแพทย์พื้นบ้านภาคเหนือ ใช้เข้าตำรับยารักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคขาง โรคสาน (โรคที่มีก้อนเนื้อผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย) และใช้แก้พิษ เชื่อกันว่าเป็นสมุนไพรที่ทำให้คนเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังลดลง จนเป็นที่มาของชื่อ “ป่าช้าเหงา” หรือในภาษาเหนือเรียก “ป่าเฮ่วหมอง” ซึ่งการรับประทานที่หมอพื้นบ้านแนะนำ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงคือ ใบสด (ขนาดใหญ่) ให้กินวันละ 1 ใบ กินบ้างหยุดบ้าง เช่น วันเว้นวัน หรือ 2-3 วัน/ครั้ง ติดต่อไม่เกิน 1 เดือน

มีการศึกษาด้านเภสัชเวทของหนานเฉาเหว่ย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนประโยชน์ทางยา ได้แก่ ฤทธิ์ต้านมาลาเรีย ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิ ฤทธิ์ต้านมะเร็งและความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ต้านการเจริญพันธุ์ ฤทธิ์ยับยั้งการจับตัวของลิ่มเลือด ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ฤทธิ์ในการป้องกันตับ และฤทธิ์ต้านเบาหวาน


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง