Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

157 views

เตือน ‼️ อย่าชะล่าใจ ถูกสุนัข-แมวกัด​ ข่วน​ แม้มีแผลเพียงเล็กน้อย


✅✅กรมควบคุม​โรค​ เตือน​ อย่าชะล่าใจเมื่อถูกสุนัข-แมวกัด​ ข่วน​ ให้เข้ารักษา แม้มีแผลเพียงเล็กน้อย

แนะยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

  • 1.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์
  • 2.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกัน
  • 3.อย่าแหย่ สัตว์เพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้
  • 4.อย่าหยิบ อาหารขณะสัตว์กำลังกิน
  • 5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข่าวที่เกี่ยวข้อง