Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

282 views

แป้งฝุ่นโรยตัวเด็กที่ขายในไทย ไม่มีแร่ใยหินปนเปื้อน


  • อย. ยืนยันแป้งฝุ่นโรยตัวเด็กที่ขายในไทย ไม่มีแร่ใยหินปนเปื้อน มีการเฝ้าระวังการผลิตและนำเข้าอย่างเข้มงวด 
  • ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการรายงานข่าวในต่างประเทศว่า บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ประกาศยุติการขายแป้งเด็กในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีแร่ใยหินปนเปื้อนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั้น
  •  อย. ขอเรียนว่า ที่ผ่านมาได้ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวที่ขายในประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งการตรวจวิเคราะห์แป้งฝุ่นโรยตัวเด็กทุกรายการไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหิน และได้เก็บแป้งจอห์นสัน 4 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ ก็ไม่พบแร่ใยหินเช่นกัน
  •  ทั้งนี้ มีการเฝ้าระวังสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อย่างเข้มงวด ขอให้ผู้บริโภคไม่ต้องวิตกกังวล การใช้แป้งเด็กมีข้อควรระวังเพียงอย่างเดียว คือ ขณะใช้อย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็ก เพราะหากสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมในปอด อาจทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจได้
  •  แป้งฝุ่นโรยตัวมีส่วนประกอบหลัก คือ ทัลคัม (talcum) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติ ช่วยดูดซับความชื้น ให้ความรู้สึกสบาย นุ่มลื่นผิว ปัจจุบัน ทัลคัม ยังคงเป็นสารที่ปลอดภัย สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเรื่องสำอางได้ ถ้านำมาใช้ในเครื่องสำอางต้องมีความบริสุทธิ์สูง ไม่มีการปนเปื้อนของแร่ใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในคน
  •  สหภาพยุโรป อาเซียนรวมถึงประเทศไทยได้ประกาศให้แร่ใยหินเป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง หากเครื่องสำอางใดตรวจพบแร่ใยหินจะถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง