Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

39 views

“จิ้งหรีด แพะเนื้อ โคขุน หญ้าเนเปียร์”รายได้ดีมีอนาคต


นางรัชนีกร เงินแย้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) ที่น่าสนใจ 4 สินค้า ได้แก่ จิ้งหรีด แพะเนื้อ โคขุน และหญ้าเนเปียร์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้สูงกว่าการผลิตข้าว ยางพาราและมันสำปะหลัง ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ของ 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางคือ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ตามแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าเกษตร Future Crop ทั้ง 4 ชนิด พบว่า สามารถเลี้ยง หรือปลูกเสริมทดแทนข้าว ยางพาราและมันสำปะหลัง ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด ได้เป็นอย่างดี โดยหากจำแนกเป็นรายชนิด พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจำหน่ายผลผลิตเอง ทั้งจิ้งหรีดสดและจิ้งหรีดต้มสุก ซึ่งจำหน่ายภายในประเทศและจำหน่ายให้กับผู้รวบรวม หรือพ่อค้าคนกลาง เพื่อส่งต่อให้กับตลาด Modern Trade และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ส่วนแพะเนื้อ เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดให้แก่ผู้รวบรวม หรือพ่อค้าคนกลาง ทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัดที่เข้ามารับซื้อ โดยผู้รวบรวม หรือพ่อค้าคนกลางจะมีการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย

ด้าน โคขุน ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ยังผลิตโคขุนไม่เพียงพอต่อความต้องการรับซื้อและยังคงมีพ่อค้ารายใหม่ๆ เข้ามาติดต่อรับซื้ออย่างต่อเนื่องและหญ้าเนเปียร์ที่ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี อายุการเก็บเกี่ยว 5 – 7 ปี กำไรเฉลี่ยที่ 33,311 บาท/ไร่ ทั้งนี้สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต ทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สามารถเลี้ยง ปลูกเสริมหรือทดแทนข้าว ยางพาราและมันสำปะหลัง ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ได้ จริง สร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกร


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *