Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

70 views

ทอท. ยืนยัน!! การกู้เครื่องบินเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO


กรณีเครื่องบิน ของสายการบินนกแอร์ลื่นไถลตกรันเวย์ ส่งผลให้มีการปิดสนามบินนานถึง 5 วัน ซึ่งประชาชนมองว่ากระบวนการดังกล่าวมีความล่าช้า เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องอุปกรณ์ของการท่าอากาศยาน จึงต้องไปขอยืมอุปกรณ์จากศูนย์ซ่อมใหญ่ของการบินไทย เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนความไม่มีมาตรฐานด้านการบินของไทย โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้องค์กรการบินระหว่างประเทศ (ICAO) ติดธงแดง จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินของประเทศนั้น

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามมาตรฐานสากล องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในการเคลื่อนย้ายอากาศยาน full Responsibility กำหนดให้เป็นเจ้าของอากาศยานหรือสายการบินที่มีหน้าที่หลักในการเคลื่อนย้ายโดยท่าอากาศยานจะมาเป็นผู้ประสานงานในเรื่องของการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายอากาศยาน

กรณีนี้ ผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายอากาศยาน คือ สายการบิน โดยวิศวกร License Engineer ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเครื่องบินแบบที่เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะ ซึ่งทราบถึงจุดต่าง ๆ ในการโยง การยึด การยก ในการเคลื่อนย้าย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ทางสายการบินได้พิจารณาแล้วว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน คือเครื่องออกนอกทางวิ่ง ข้อ 2 ปีกเอียงและสิ่งสำคัญ Nose Gear ของเครื่องเสียหายทั้งหมด ทางสายการบินจึงประสานงานไปยังหน่วยฟื้นฟู หรือ Recovery ของสายการบินไทย (TG) เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีอุปกรณ์พิเศษในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์พิเศษ เช่น เบาะลม ซึ่งการดำเนินการร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลของ License Engineer จะทำตามคู่มือ Aircraft Recovery Manual ของเครื่องบินแบบนั้น ๆ ซึ่งทุกอย่างในการดำเนินการต้องทำอย่างเป็นขั้นตอน และได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้และสิ่งที่สำคัญคือให้มีความปลอดภัย คือสาเหตุสำคัญของเวลาในการกู้อากาศยาน

นายนิตินัย กล่าวต่อ สำหรับการดำเนินงานสนามบินท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และหน่วยงานกำกับดูแลด้านมาตรฐานและเรื่องของธงแดง ICAO ในการตรวจ ICAO ตรวจรัฐหรือประเทศ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจสนามบินเป็นการตรวจการกำกับดูแลการดำเนินงานของสนามบินว่าได้มาตรฐานหรือไม่และสิ่งสำคัญ ต้องตรวจสอบเรื่องของ Rescue Fire Fighting และแผนฉุกเฉินซึ่งในการตรวจการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานในหัวข้อคะแนนการตรวจต่าง ๆ ใน Website ICAO และสิ่งสำคัญเมื่อท่าอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะในครั้งนี้ท่าอากาศยานได้ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองจากรัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และการช่วยเหลือกู้ภัยต่อผู้ประสบเหตุ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง