Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

154 views

ส่งเจ้าหน้าที่คลัง-มหาดไทย ลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท


กระทรวงการคลัง ส่งเจ้าหน้าที่คลัง-มหาดไทย ลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท ยอดยื่นทบทวนสิทธิ์ 3 วันสูงกว่า 2 ล้านคน

  •  นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ว่า กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่ 3 แล้ว มีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 2 ล้านคนได้ยื่นขอทบทวน ทางเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดกับทางจังหวัดจะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้
  • เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมเอกสารให้พร้อม ประกอบด้วย ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์ บัตรประชาชน และรูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริง หรือบิลค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเช่า ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมแล้วที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชน
  • ส่วนกรณีที่ ครม.อนุมัติขยายจำนวนผู้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคนนั้น เป็นการเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเยียวยาอย่างต่อเนื่อง จะเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนทุกคนที่ผ่านการคัดกรอง
  • ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงได้ขยายสิทธิ์จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ทำงาน คนงานก่อสร้าง และเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่น ๆ ด้วย
  • ในส่วนของกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคนนั้น จะมีการจ่ายเยียวยาล๊อตแรกอีก 5 แสนคน ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ 10.6 ล้านคน ซึ่งล่าสุดยื่นมาแล้วประมาณ 2 ล้านกว่าคนนั้น มีการจ่ายเงินเลย 2 แสน คนโดยไม่ต้องลงพื้นที่ เพราะตรวจสอบข้อมูลได้เลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง