Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

433 views

อย. ย้ำ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในบ้านเรือน ต้องมีเลข อย , วอส. เท่านั้น


เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคทางสื่อออนไลน์ โดยแสดงเลขสารบบอาหารหรือเลขทะเบียนวัตถุอันตรายอื่น เช่น วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปศุสัตว์ เป็นต้น และขอย้ำว่าได้รับอนุญาตหรือผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแล้ว ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

ดังนั้น อย. ขอย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้บนพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ซึ่งจะต้องผ่านการประมินประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยว่า สามารถใช้ในบ้านเรือนได้ และต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย วอส. บนฉลาก

ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการนำผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอื่นมาใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ แม้จะเป็นสารตัวเดียวกัน
แต่เมื่อยังไม่ได้ผ่านการประเมินจาก อย. ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้น มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุตามที่ระบุบนฉลากจริง หรืออาจทำให้พื้นผิวหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านเรือนเสียหายได้

✅✅นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ซื้อมามีประสิทธิภาพจริง นอกจากสังเกตเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย บนฉลากผลิตภัณฑ์แล้ว ขอให้สังเกตเพิ่มอีก 2 จุดสำคัญก่อนซื้อ ได้แก่

  • 1. มีข้อความระบุสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคที่เรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส”
  • 2. มีสารสำคัญที่เป็นสารฆ่าเชื้อโรค เช่น เอทิลแอลกอฮอล์. โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ไอโซโพรพิลแอลกอยอล์. คลอโรไซลืนอล. อัลคิลไดเมทิลเบนซิล.แอมโมเนียมคลอไรต์ (เบนซัลโคเนียมคลอไรค์) ไฮโตรเจนเปอร์ออกไซต์ เป็นต้น


✅✅ทั้งนี้ สารแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพต่อชนิดของเชื้อโรคแตกต่างกันไป สามารถตรวจสอบการได้รับอนุญาตและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคได้ที่

  • เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th
  • หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”

รองเลขาธิการ อย. กล่าวอีกว่า เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อให้ถูกประเภท หากนำมาใช้ในบนเรือนต้องสังเกตเลข อย, วอส. เท่านั้น
ก่อนใช้ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสพื้นผิวหลังใช้งานควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและถูสบู่ทุกครั้ง

หากมีความจำเป็นต้องถ่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคลงในขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นต้องติดฉลากให้ชัดเจน และเก็บในที่มิดชิด รวมทั้งไม่วางผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ไว้ใกล้กับแหล่งที่ให้เปลวไฟหรือความร้อนเด็ดขาด

  • สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน อย. 1556 และสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องในช่วงโควิด-19 ได้ที่
  • หัวข้อ “COVID 19”
  • แล้วคลิกไปที่ “ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง”
  • หรือกดติดตามที่ “แฟนเพจเฟซบุ๊ก FdaThai”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง