Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

180 views

แนะอย่ารวมตัวกันจำนวนมาก ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19


โฆษก ศบค. แนะอย่ารวมตัวกันจำนวนมาก ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชี้แจงว่า แม้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะลดลง แต่หากประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และรวมตัวกันจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นได้ เพราะโรคยังคงอยู่ ซึ่งในบางคนอาจไม่แสดงอาการ และหากพบปะกันโดยไม่มีการป้องกันตัวเอง ก็อาจมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นควรป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุด

  •  ขณะที่ภาครัฐบาลก็จะต้องควบคุมในทุกประเด็น โดยเฉพาะการออกมาทำงาน ซึ่งอาจขอความร่วมมือบริษัทต่างๆจัดระบบทำงานเหลื่อมเวลา เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน
  •  พร้อมยืนยัน เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้จะจับกุมผู้ที่ประสงค์แจกสิ่งของตามที่มีกระแสข่าว แต่ต้องการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดความปลอดภัย
  •  หากผู้ใดประสงค์จะแจกสิ่งของให้ประสานหน่วยงานของรัฐ หรือ กทม. เพื่อเข้าไปช่วยจัดระบบการแจกจ่าย เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ

พร้อมขอความร่วมมือไม่ปล่อยข่าวปลอมว่าจะมีการแจกสิ่งของในสถานที่ต่างๆ เพราะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และทำให้คนมารวมตัวกันจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ซึ่งมีความเสี่ยงติดเชื้อได้

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าวปลอม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง