Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

179 views

ทางหลวงชนบท ระงับใช้ถนน 19 สายทาง ป้องกัน โควิด-19 ระบาด


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่า ขณะนี้สำนักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทในบางพื้นที่ ได้ดำเนินการระงับใช้ถนนทางหลวงชนบท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัด โดยจะยกเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพต่างพื้นที่ และยานพาหนะทางราชการเท่านั้น ที่จะสามารถผ่านได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งจะต้องมีหลักฐาน ใบนัด หรือหนังสือรับรองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งในส่วนของ ทช.ได้ทำการระงับการใช้ถนนทางหลวงชนบทไปแล้ว จำนวน 19 สายทาง จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.5049 แยก ทช.ปน.2043-บ้านพุทธนิมิตร อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.2064 แยก ทล.42-บ้านปุหรน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย รน.5011 แยก ทช.รน.1007 บ้านทุ่งตาพล ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 แยก ทล.1103 บ้านกองวะ อ.ดอยเต๋า,ลี้ จ.เชียงใหม่
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ลป.1013 แยก ทล.1-บ้านน้ำล้อม อ.งาว จ.ลำปาง
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.3037 แยก ทล.118-บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4024 แยก ทล.1126-บ้านบัวค่ำ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4025 แยก ทล.1021-บ้านห้วยหลวง หมู่ 13 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย นน.4010 แยก ทล.1026-บ้านปากห้วยอ้อย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ยล.3009 แยก ทล. 410 บ้านบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ยล.4013 แยก ทล. 4065 บ้านลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ยล.4019 แยก ทล. 4067 บ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ยล.4023 แยก ทล. 4065 บ้านบูเก๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.3030 แยก ทล.402-บ้านกะทู้ อ.ถลาง,เมือง จ.ภูเก็ต
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4018 แยก ทล.4031-บ้านโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4031 แยก ทล.4027-บ้านบางโรง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4010 แยก ทล.4022-บ้านกระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
 • -ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4024 แยก ทล.4030-บ้านยา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • -ถนนเชิงสะพานแสนสุข-ยโสธร (ยส.010) ช่วงบ้านท่าเสียว ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ทช. ยังได้ร่วมบูรณาการและสนับสนุนการตั้งหน่วยบริการจุดคัดกรองบนถนนทางหลวงชนบท จำนวน 97 สายทาง (129 แห่ง) ซึ่งจุดคัดกรองดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนทำหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลล้างมือ และแนะนำข้อมูลเส้นทางลัด-เลี่ยง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง