Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

153 views

รฟท. ยกเลิกเดินขบวนรถเร็ว ( กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ ) ชั่วคราว


  • นายวรวุฒิ มาลา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า หลังจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขอความร่วมมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณางดเดินขบวนรถโดยสารเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่สถานีศิลาอาสน์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19
  • การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดเดินขบวนรถที่เดินทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยขบวนรถเร็วที่ 111และ112 เส้นทาง กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ
  • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง