Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

164 views

ยืนยัน ข้าวมีเพียงพอ ❌ ไม่ต้องตระหนก‼️ ซื้อข้าวตุนจำนวนมาก


  • นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มอบอธิบดีกรมการข้าวสำรวจสต็อกข้าวภายในประเทศ ซึ่งยืนยันว่า มีเพียงพอบริโภคแน่นอน ขอให้ประชาชนอย่าซื้อข้าวสำรองไว้ในครัวเรือนเป็นจำนวนมาก จากความกังวลของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมเตือนผู้ค้าแม่ค้าอย่าฉวยโอกาสกักตุนและขึ้นราคาข้าว กระทรวงเกษตรฯ ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ‼️

 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ อย่าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ในขณะที่ทุกคนในประเทศกำลังลำบากเดือดร้อน ต้องช่วยเหลือกันเพื่อความเป็นสุขของคนไทยทุกคน

 นอกจากนี้ ยังกำหนดแผนในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร 400,000 กว่าราย ในเขตที่ประสบภัยทั้งภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมากว่า 6 ล้านกว่าไร่ใน 34 จังหวัด

ขณะนี้เตรียมเมล็ดพันธ์ุแล้ว 34,000 ตัน

  •  ล่าสุดปรับวิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

❌ ไม่ต้องมารับที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ สนองนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดความแออัด ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิค-19 จึงจะให้เจ้าหน้าที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปมอบให้เกษตรกร ตามรายชื่อสำรวจไว้ว่าเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ

 ขณะนี้ได้จัดส่งแล้ว โดยกำชับว่าต้องส่งถึงเกษตรกรทั้งหมดภายในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกได้ทันฤดูฝนนี้

  •  กรมการข้าวเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีสำหรับจำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปอีก 15,000 ตัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและแนวทางส่งเสริมการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์รวม 150,000 ตัน ผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนรวมที่กรมการข้าวดูแลการผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งหมดกว่า 600 ศูนย์ เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปได้ถึง 45 ล้านไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง