Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

134 views

สาหร่ายทอดกรอบทำให้ม่านตาเสีย เลนส์ตาเสื่อม และไตพัง ❌ ไม่จริง


  • แชร์สนั่นทั่วอินเทอร์เน็ต ทานสาหร่ายทอดกรอบนานกว่า 6 เดือน ทำให้ม่านตาเสีย เลนส์ตาเสื่อม และไตพัง ❌❌ ไม่เป็นความจริง

 สาหร่ายเป็นพืชชนิดหนึ่งที่พบทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม น้ำพุร้อน แต่ที่นิยมนำมาเป็นอาหาร ได้แก่ สาหร่ายทะเล และสาหร่ายน้ำจืด โดยนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น แกงจืด หรือซุป ใช้เป็นเครื่องปรุงรส และนำมาอบ หรือทอดกรอบ ปรุงรส หรือบริโภคเป็นอาหารว่าง เนื่องจากสาหร่ายเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน ใยอาหาร และไอโอดีน ในขณะที่มีปริมาณไขมัน แป้ง และน้ำตาลน้อย

 ทั้งนี้สาหร่ายกรอบมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 100 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งยังอยู่ในปริมาณที่ร่างกายสามารถรับได้เฉลี่ยวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยร่างกายจะสามารถขับโซเดียมผ่านทางปัสสาวะ

ดังนั้น การรับประทานติดต่อกัน 6-8 เดือนย่อมไม่ส่งผลต่อร่างกาย

  • แต่ ‼️  ไม่แนะนำให้บริโภคมากจนเกินไปและเป็นประจำ เพราะอาจได้รับปริมาณสารอาหารไม่เหมาะสม และไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
  • ดังนั้นเหตุการณ์ที่แชร์กัน จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

 ข้อมูล-ภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง