Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

180 views

ความแตกต่าง “ไทยชนะ” ของจริง VS ของปลอม


  • เปรียบเทียบความแตกต่าง “ไทยชนะ” ของจริง VS ของปลอม

 “ไทยชนะ” ของจริง

เป็นเว็บไซต์เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรค

 “ไทยชนะ” ของปลอม

เป็นเว็บหลอกล่อให้โหลดแอป เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง