Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

162 views

ย้ำ❗️ เรียนออนไลน์เฉพาะช่วงโควิด-19 เท่านั้น


ย้ำ❗️เรียนออนไลน์เฉพาะช่วงโควิด-19 เท่านั้น เพื่อไม่ให้การศึกษาได้รับผลกระทบ

———————————–

  •  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป็นการแก้ปัญหาในช่วงรอการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้
  • เมื่อสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ก็จะกลับมาเรียนในห้องเรียนตามปกติ ส่วนปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าไม่ถึงระบบ ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ ภาระการดูแลของผู้ปกครอง และความรับผิดชอบของผู้เรียนที่จะต้องมีวินัยติดตามการเรียนด้วยตนเอง
  •  รัฐบาลนำจะปัญหามาพิจารณาและแก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเบื้องต้นจะมุ่งไปที่การลดเวลาเรียนในห้องเรียน ความพร้อมของผู้ปกครอง รวมทั้งการลดภาระการส่งเด็กไปโรงเรียน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่งด้วย
  •  ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานด้านการศึกษาเร่งทำชี้แจง ทำความเข้าใจต่อข้อกังวลของประชาชน และผู้ปกครอง ซึ่งต้องขอความร่วมมือช่วยกันผ่านช่วงนี้ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ยุติลง

แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง