Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

163 views

ฟรี ❗️คอร์สเรียนออนไลน์ 30 หลักสูตร


  • มาแล้ว…อีกหนึ่งโครงการดี ๆ สำหรับพี่น้องแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะในช่วงที่ต้องหยุดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการอบรมหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาการทำงาน หรือเป็นช่องทางทำธุรกิจส่วนตัวในอนาคต

.

  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ SEAC จัดคอร์สอบรมฟรีทางออนไลน์ที่ได้มาตรฐานสากลกว่า 30 หลักสูตร เน้นทักษะประกอบอาชีพแบบเร่งด่วน และทักษะสำคัญที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำแทนได้ เช่น หลักสูตรการขายและการทำการตลาด การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจแบบออนไลน์ การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนจะได้เข้าเรียนในห้องเรียนเสมือนจริง มีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาโดยตรงอีกด้วย

.

  • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ eit.dsd.go.th/regis2 ตั้งแต่วันนี้ – 8 พ.ค. 63
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 02 245 4035

ข่าวที่เกี่ยวข้อง