Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

134 views

“คลัง” เร่งจ่ายเงินเยียวยา “คนพิการ” 1 พันบาทรับผลกระทบโควิด


พม.ประสาน “คลัง” เร่งจ่ายเงินเยียวยา “คนพิการ” 1 พันบาทรับผลกระทบโควิด
—————————————————

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวถึงมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา ว่า การช่วยเหลือคนพิการนี้จะเป็นคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งมีจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท เป็นการจ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย พก.ได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ การจ่ายเงินช่วยเหลือจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  •  คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด
  •  คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว

 ทั้งนี้ หากคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการหรือประสงค์รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง