Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

353 views

ฟ้าทะลายโจร…ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย❓


ฟ้าทะลายโจร…ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย❓

1 ผงฟ้าทะลายโจร (รูปแบบแคปซูล / รูปแบบยาเม็ด)

  •  ขนาด 350 – 400 มก.
  •  รับประทานครั้งละ 4 แคปซูลหรือเม็ด
  •  วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

(ได้ปริมาณผงยาประมาณ 6,000 มก./วัน)

2 สารสกัดฟ้าทะลายโจร (รูปแบบแคปซูล / รูปแบบยาเม็ด)

  •  ขนาด 9 – 10 มก. รับประทานครั้งละ 2 แคปซูลหรือเม็ด
  •  ขนาด 20 มก. รับประทานครั้งละ 1 แคปซูลหรือเม็ด
  •  วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

(ได้ปริมาณผงยาประมาณ 60 มก./วัน)

  •  ขนาดใช้ของแคปซูลฟ้าทะลายโจรทั้งสองรูปแบบ ให้แอนโดรกราโฟไลด์ ประมาณ 60 มก./วัน เหมือนกัน
  •  ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
  •  ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และ หญิงให้นมบุตร
  •  ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง