Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

198 views

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยันออกรางวัลวันที่ 16 พ.ค.63 และ จำหน่ายสลากงวดวันที่ 1 มิ.ย.63 ตามปกติ


นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ ยืนยัน จะมีการออกสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  โดยจะยึดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

จัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคม  กรรมการออกรางวัลจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือด้วย  ขณะเดียวกันจะให้ดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จะเปิดระบบการซื้อ – จองล่วงหน้าสลากฯ ตามปกติ สำหรับการซื้อขายสลากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น สำนักงานสลากฯ ขอความร่วมมือผู้ซื้อและผู้ขาย ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยผู้ขายและผู้ซื้อต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างระหว่างกัน

ขณะนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อของประชาชนยังคงไม่ปกติ จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะรับสลากไปจำหน่าย ตระหนักถึงกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ที่รับสลากไปจำหน่ายด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขายไม่หมดซึ่งจะกลายเป็นภาระที่ต้องแบกรับไว้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง