Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

362 views

“อย่าใส่เฟซชิลด์แทนหน้ากาก” เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ได้


 “อย่าใส่เฟซชิลด์แทนหน้ากาก” เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ได้

หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยยังเป็นอุปกรณ์หลักในการป้องกัน

เฟซชิลด์…เป็นเพียงอุปกรณ์เสริม”

Cr : พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง