Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

307 views

กทม. ชวนประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบ BKK COVID-19 พร้อมประกาศงดขายสุรา ตั้งแต่ 10 – 20 เม.ย. 63


โฆษก กทม. ชวนประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบ BKK COVID-19 พร้อมประกาศงดขายสุรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เม.ย.63

ร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ชี้แจงเกี่ยวกับระบบ BKK COVID-19 ว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ทำให้หลายคนมีความกังวลว่าตนเองติดเชื้อหรือยัง ซึ่งระบบนี้ช่วยคัดกรอง ให้ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับคำแนะนำและการรักษาอย่างถูกวิธีและทันท่วงที

✅✅ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่ 

  •  เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ มีรายละเอียดการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  •  1. การกรอกแบบประเมินความเสี่ยง 
  •  2. แบบประเมินอาการ จากนั้นระบบจะประเมินและแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามผลการประเมิน ส่วนผู้ที่ความเสี่ยงติดเชื้อ ทางกรุงเทพมหานครจะจัดรถไปรับเพื่อทำการตรวจเชื้อ และหากติดเชื้อจะนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อไป
  • ด้านผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกรุงเทพมหานคร มีมติให้ปรับเวลาการเปิด – ปิดร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งที่เป็นคูหา รถเข็น และแผงลอย ให้สอดคล้องกับการประกาศเคอร์ฟิวของ ศบค. คือระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

 นอกจากนี้ ให้งดจำหน่ายสุราทั้งขายปลีกและขายส่ง ทุกร้าน ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน 2563

  •  ส่วนการขออนุญาตออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ขอแบบฟอร์มได้ที่กรุงเทพมหานคร หรือสแกน QR Code ได้ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง