Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

161 views

ตม. ขยายเวลาชาวต่างชาติอาศัยในไทยถึงสิ้นเดือนเม.ย. ❌ ไม่ต้องรายงานตัว-ต่อวีซ่า


พลตำรวจตรีสุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวถึงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ว่า สำหรับชาวต่างด้าว หรือนักท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนหลักล้านคน ที่พบว่า วีซ่ากำลังจะหมดอายุ และไม่สามารถกลับประเทศตัวเองได้ อีกทั้ง ชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและเดินทางออกนอกประเทศ และไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไทยได้ภายใน 1 ปี เนื่องจากสายการบินถูกระงับ หรือมีมาตรการปิดประเทศในบางประเทศ โดยกลุ่มต่างด้าวดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มชาวต่างด้าวที่อยู่ในไทยแล้วเดินทางออกไปไม่ได้ เนื่องจาก มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งถือวีซ่าอายุ 1 ปี และใกล้จะครบกำหนด
  • กลุ่มคนต่างด้าว หรือนักท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศแล้วเข้าไทยไม่ได้
  • กลุ่มคนต่างด้าวตามชายแดน ที่เดินทางด้วยบอร์ดเดอร์พาส มีอายุ 3-7 วัน แต่เมื่อครบกำหนดก็ออกไม่ได้

✅✅ ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติขยายต่อไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย โดยยืดการอยู่อาศัยต่อในประเทศไทยโดยไม่ต้องยื่นต่อวีซ่า ไม่ต้อง
รายงานตัว 90 วัน ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้

หากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็จะขยายการอยู่อาศัยต่อจนกว่าคลี่คลาย โดยชาวต่างชาติจะต้องปฏิบัติตัวตามกรอบที่ พรก.ฉุกเฉินฯ กำหนด โดยจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางไปยืนขอวีซ่าอย่างแออัด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้ง เพื่อไม่ให้เอเย่นต์ หรือเจ้าหน้าที่หาผลประโยชน์กับชาวต่างชาติ

ส่วนปัญหาชาวต่างด้าวยื่นขอต่อวีซ่าจำนวนมากที่จังหวัดอุดรธานี ยอมรับว่า ตรวจคนเข้าเมืองมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการ เนื่องจาก มีผู้มาใช้บริการนับพันราย ทำให้เกิดความล่าช้า จึงร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยตลอด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง