Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

161 views

สธ. ยืนยัน วิธีตรวจหาเชื้อโควิดที่ดีที่สุด คือ RT-PCR


  • นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า RT-PCR คือ แนวทางการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ดีที่สุดในขณะนี้
  •  Rapid-Test ถึงแม้ใช้ตรวจหาเชื้อได้รวดเร็วก็จริง แต่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความถูกต้อง ในห้องแลปโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง