Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

253 views

รัฐบาล ขอความร่วมมือสำนักข่าวต่างๆ ดูแลสื่อมวลชนในสังกัดเพื่อความปลอดภัย สนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19


  • นางนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล ออกหนังสือชี้แจงสื่อมวลชน กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เข้มข้น เพื่อสกัดกั้นและหยุดยั้งการแพร่ระบาดที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตทุกคน
  • วิธีหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสามารถหยุดยั้ง ชะลอเชื้อได้คือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยผ่านมาตรการ Work from home อีกประการหนึ่งคือ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น นั่งห่างกัน 2 เมตร ไม่ใช้ของร่วมกัน ไม่อยู่ในที่แออัด
  • สภาพที่ทำงานของสื่อในทำเนียบรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองมาตรการดังกล่าวได้ สื่อมวลชน ต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงการติดเชื้อสูงมาก สำนักโฆษก ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาความปลอดภัยของสื่อ โดยที่ผ่านมาได้ออกข้อกำหนด ห้ามรุมสัมภาษณ์ กำหนดจุดให้สัมภาษณ์ แต่ในการปฏิบัติจริงยังไม่สามารถยืนยันว่าปลอดภัยได้
  • ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากบรรณาธิการสำนักข่าวต่างๆ ในการดูแลชีวิต ความปลอดภัยของสื่อในสังกัด ที่จะส่งมาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ หากกังวลว่า จะไม่ได้ข่าว หรือ ตกข่าว ขอแจ้งว่า สำนักโฆษกได้มีช่องทางสื่อสารกับสื่อของท่านเพื่อส่งข่าว ข้อมูล จนถึงการส่งภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ และการ Live ผ่าน เพจไทยคู่ฟ้า และการส่งคลิปผ่าน Google Drive เพื่อความสะดวกรวดเร็วและครบถ้วน
  • ปัจจุบัน ทำเนียบฯ มีการแถลงหลัก คือ การแถลงของ ศบค. ซึ่งถ่ายทอดสดจากตึกสันติไมตรี ผ่าน NBT ไม่อนุญาตช่างภาพเข้าบันทึกภาพ สื่อสามารถส่งคำถามได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ทำเนียบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง