Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

136 views

แจงจัดระเบียบแจกอาหารประชาชน เลี่ยงโควิด-19 ไม่อยากให้มี Super Spreader


  • นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ออกประกาศจัดระเบียบสำหรับผู้ที่จะมาแจกอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผล กระทบจากมาตรการรัฐบาล เพราะห่วงใยประชาชนไม่ต้องการให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรณีที่มีประชาชนมารวมตัวกันใกล้ ๆ เป็นจำนวนมาก
  • ผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสาทำอาหารออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องที่ดีน่ายกย่อง การจัดระเบียบของกระทรวงหมาดไทยและกรุงเทพมหานคร ป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้ามารับสิ่งของอยู่ใกล้ชิดกันเกินไป ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  • ประกาศดังกล่าวไม่ได้เป็นอย่างที่มีนักการเมืองกล่าวหาแต่อย่างใด แต่ถือเป็นวิธีการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดมากกว่า เชื่อว่าผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสาทั้งหลายเข้าเข้าใจในเรื่องนี้ดี ทุกฝ่ายมีความหวังดีต่อพี่น้องประชาชน ไม่อยากเห็นนักการเมืองบางคน ใช้สถานการณ์แบบนี้ออกมาตอบโต้หรือตำหนิในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการอยู่ เชื่อว่าทุกคนทุกฝ่ายได้ช่วยกันแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ไปด้วยกันอยู่แล้ว
  •  รัฐบาลเข้าใจถึงความไม่สะดวกของทั้งผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสา รวมทั้งประชาชนที่รอรับอาหาร แต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจำเป็นต้องมีกฎระเบียบในการแจกสิ่งของ หากไม่มีกฎระเบียบออกมา จะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนภายหลังได้ การติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง