Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

166 views

“ออมสิน”ยกหนี้ให้ ตร.- ทหาร ที่เสียชีวิต พร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่โคราช


ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แจ้งว่า จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ จึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารเป็นกรณีเร่งด่วน ดังนี้

1. กรณีเสียชีวิต หากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ และเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจะยกหนี้ให้ทั้งหมด และจะมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

2.กรณีเสียชีวิต สำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไป ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ตลอดสัญญา และ

3.กรณีบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือประชาชนทั่วไป ที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

 นอกจากนี้จะพิจารณาเร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

 “ธนาคารออมสิน ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และพี่น้องชาวโคราช จากเหตุการณ์ครั้งนี้”

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารออมสินสาขาในพื้นที่ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร 1115


ข่าวที่เกี่ยวข้อง