Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

164 views

ส่งผลดี !! สหรัฐฯ – จีน จับมือการค้าเฟสแรก คาดเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น


กรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ ถึงประเด็นผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นั้น

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวชี้แจงว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเป็นข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของภาครัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดต่อข้อกังวลของภาคธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของกระทรวงพาณิชย์กับหอการค้าไทยพบว่า ปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก 39.0 เป็น 39.4 และดัชนีอนาคตอยู่ที่ระดับ 48.0 ซึ่งมีความสอดคล้องกัน ในภาพรวมปี 2562 ผู้บริโภคทั่วไปยังมีความคาดหวังและมีมุมมองเชิงบวกว่า เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มที่ดีระยะต่อไป และเชื่อว่าความผันผวนจากปัจจัยภายนอกน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น

  • ส่วนประเด็นการส่งออก การถูกระงับสิทธิ์จีเอสพี และสงครามการค้านั้น กระทรวงพาณิชย์มีการดูแลอย่างใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ระยะเร่งด่วน : กระทรวงพาณิชย์เร่งทำยอดส่งออก นำคณะไปขยายตลาดและการจัดกิจกรรมทางการค้าระหว่างประเทศในตลาดศักยภาพ ได้แก่ จีน อินเดีย (มุมไบ/เจนไน) ตุรกี และเยอรมนี ทำให้มีการลงนาม MOU และการจัดกิจกรรมทางการค้าเมื่อปลายปี 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามและเร่งรัดส่งมอบ เพื่อผลักดันการส่งมอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

  • พาณิชย์ เตรียมแผนผลักดันการส่งออกปี 2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้ารวมกว่า 18 ประเทศ ได้แก่

✅ ตลาดเดิม เช่น จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ สหภาพยุโรป
✅ ตลาดใหม่ เช่น อินเดีย ตุรกี ศรีลังกา บังกลาเทศ แอฟริกาใต้
✅ ตลาดฟื้นฟู เช่น ตะวันออกกลาง ตลาดอาเซียน และ CLMV เช่น กัมพูชา
✅ สำหรับประเทศใหญ่อย่างจีน และอินเดีย จะต้องเจาะตลาดลึกเป็นรายมณฑลและรายรัฐมากขึ้น

จากการวิเคราะห์สถิติสินค้าส่งออกไทย 11 เดือน ของปี 2562 พบว่า สินค้าสำคัญประมาณร้อยละ 6.2 ของการส่งออกรวม ยังคงขยายตัวต่อเนื่องในปี 2563 ช่วยพยุงการส่งออกภายใต้สถานการณ์การค้าโลกที่ชะลอตัว สามารถต่อยอดผลักดันการส่งออกของไทยได้ ซึ่งขณะนี้ สนค. อยู่ระหว่างการศึกษาตลาดเชิงลึกต่อไป

สินค้าส่งออกสำคัญ มีอะไรบ้าง

  • สินค้าเกษตรและอาหาร (ไก่แปรรูป เครื่องดื่ม)
  •  สินค้าอุตสาหกรรม (นาฬิกาและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์)
  • สินค้าไลฟ์สไตล์ (เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัวและของใช้ในบ้านเรือน)

ส่วนประเด็นที่สหรัฐฯ จะระงับสิทธิ์จีเอสพีสินค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการหารือทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาให้สหรัฐฯ พิจารณาทบทวนการระงับสิทธิ์จีเอสพี

พาณิชย์แจ้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบสถานการณ์ความคืบหน้าเป็นระยะ ตลอดจนร่วมกันประเมินผลกระทบและเตรียมมาตรการรองรับ โดยเฉพาะการหาตลาดใหม่ การใช้ประโยชน์จาก FTA ไทยมีอยู่ และเดินหน้าขยาย FTA กับคู่ค้าสำคัญ

พื้นฐานการส่งออกไทยที่ดีและมีความหลากลายมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบกับสัญญาณเชิงบวกจากปัจจัยต่างประเทศ ถือเป็นปัจจัยเชิงบวกสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้นทำให้มุมมองและความคาดหวังในอนาคตของประชาชนกลับขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่นได้อีกครั้งในระยะต่อไป

สัญญาณเชิงบวกจากปัจจัยต่างประเทศ อาทิ

  • การลงนามข้อตกลงเฟสแรกระหว่างสหรัฐและจีนวันนี้ (15 ม.ค.)
  •  ความชัดเจนของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit
  •  จีนถูกถอนจากบัญชีประเทศที่มีการแทรกแซงค่าเงิน
  • ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกจับตา (Watch List) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง