Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

142 views

น้ำประปาเค็ม กรมอนามัย ยืนยันไม่กระทบสุขภาพ


จากที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้น้ำทะเลหนุน เสี่ยงน้ำประปาเค็ม ทำให้น้ำมีรสกร่อย นั้น

          
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยเตรียมแผนรองรับภาวะแล้งฉุกเฉิน ระหว่างเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2563 ซึ่งขณะนี้เกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับสภาพอากาศ หนาวเย็นและความชื้นต่ำ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งมากขึ้น 

จากแนวโน้มภัยแล้งดังกล่าว ทำให้เกิดภาวะ น้ำทะเลหนุนสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้น้ำประปาเค็ม ผู้ที่บริโภคน้ำประปาเป็นประจำอาจจะรับรู้ถึงรสชาติที่เปลี่ยนไปจากปกติในบางครั้ง ความเค็มดังกล่าว มาจากเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือ เกลือแกงที่ใช้ปรุงอาหาร 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดค่าแนะนำ เพื่อความน่าดื่มและการยอมรับของผู้บริโภคไว้ คือ ในน้ำประปา ควรมีโซเดียมไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และคลอไรด์ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าเจือปนในน้ำมากเกินไปจะทำให้น้ำมีรสกร่อยถึงเค็มได้ 

 โภชนาการและการแพทย์ แนะนำว่า มนุษย์ควรรับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน 

ปัจจุบันน้ำประปามีโซเดียมประมาณ 100–150 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงเป็นไปไม่ได้ที่คนปกติจะดื่มน้ำประปาจนได้รับโซเดียมเกินกว่าที่กำหนด
          
ความเค็มจากน้ำประปา อาจเพิ่มโซเดียมเข้าสู่ร่างกายต่อวันในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

แต่อาจจะส่งผลต่อกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคไต เพราะหากดื่มน้ำประปาที่มีความเค็มจะทำให้ได้รับโซเดียมเพิ่มขึ้นจากปกติได้ 

ในช่วงน้ำประปาเค็ม กลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่รับบริการฟอกไตที่โรงพยาบาลไม่ต้องกังวล เนื่องจากโรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis (RO) ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย 

สำหรับคนปกติทั่วไป การดื่มน้ำกร่อยอาจได้รับโซเดียมเพิ่มเติมจากปกติ ควรลดปริมาณสารปรุงแต่งอาหารที่มีความเค็มลง เช่น  เกลือ  น้ำปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรส  ผงปรุงรส และ งดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น ขนมกรุบกรอบ มันฝรั่งทอด หรือเปลี่ยนเป็นใช้น้ำดื่มบรรจุขวด ปิดสนิทแทนจะดีกว่า และยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย 

แจกน้ำฟรี! ไม่มีกั๊ก การประปานครหลวง แจกน้ำประปาฟรี‼

  •  ดื่มได้ จืดสนิท คุณภาพดีเยี่ยม
  • ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องนำภาชนะมาใส่น้ำเอง
  • รับฟรีได้ที่ สำนักงานประปา 18 สาขา 
  • เริ่มแจก วันที่ 6 มกราคม 63 เป็นต้นไป

    สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องคุณภาพน้ำประปา สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้ที่  http://twqonline.mwa.co.th/map.php?type=sal

ข่าวที่เกี่ยวข้อง