Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

362 views

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยัน นายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้การเลี้ยงโคนม


จากกรณีที่มีข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลาโหม จะให้นำวัวนมไปเลี้ยงที่โรงเรียน และช่วงเช้าก็รีดนมให้เด็กได้ทานเลย ในระหว่างเดินทางไปตรวจราชการ ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด นั้น

 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตนได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และเห็นว่าเนื้อหาข่าวดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและไม่ครบถ้วน เนื้อหาข้อมูลที่ครบถ้วนนั้น ไม่ได้มีความหมายตามที่มีผู้นำไปบิดเบือน อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 

ทั้งนี้ จึงขอให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเรื่องนมโรงเรียน เพราะอยากให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มีการเลี้ยงวัวนม ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตนมโรงเรียนด้วยวิธีการปฏิบัติจริงในขั้นตอนการเลี้ยงวัวนมและการรีดนมวัว เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่มีความสนใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลาแทบทั้งหมดในการดูแลฝูงโคนม ทำให้มีแนวโน้มที่จะไม่สนใจการประกอบอาชีพนี้ ในอนาคตอาจจะทำให้อาชีพนี้หมดไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่พระราชทานโดยในหลวงรัชกาลที่ 9

หากได้มีการปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ได้สัมผัสและได้เรียนรู้การเลี้ยงโคนม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจและใส่ใจในอาชีพการเลี้ยงโคนม และสืบสานอาชีพนี้ต่อไปจะเป็นสิ่งที่ดีมาก

 จึงได้ดำริว่า อยากให้นำแม่โคไปไว้ให้เด็กที่โรงเรียน ได้สัมผัสกระบวนการเลี้ยง และรีดน้ำนมดิบ เพื่อให้มีความเข้าใจในอาชีพที่สำคัญนี้ และที่มาของน้ำนมโคก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตจนเป็นนมโรงเรียนที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มกันในทุกวันนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง