Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

214 views

ครม. เห็นชอบบรรจุข้าราชการครู 2,808 อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณ


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติบรรจุข้าราชการครูจำนวน 2,808 อัตรา ทดแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่ขอยกเว้นการจัดอัตราว่างงานจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559-2560

เนื่องจากที่ผ่านมามีเกณฑ์การจัดสรรค์ครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูเกษียณอายุราชการไป โดยเกณฑ์จะจัดสรรค์ครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน เฉพาะที่โรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัย ธุรกันดาร ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ชายแดน

ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิเศษเมื่อมีข้าราชการครูเกษียณจะไม่ได้รับการจัดสรร เพราะ สพฐ. ต้องการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีคุณภาพโดยการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในรัศมี 6 ตารางกิโลเมตร

ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถควบรวมโรงเรียนได้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงเห็นชอบให้คืนอัตราครู ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ระหว่าง 121 – 249 คน จะไปรับการจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 301 โรงเรียน รวม 362 อัตรา

ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,578 โรงเรียน จะได้รับการจัดสรรครูคืน
1,921 อัตรา

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนขนาด 120 คนลงมา จะได้รับการจัดสรรข้าราชการครู ในปี 2560 ถึง 2563

ปี 2559 จะมีโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรอัตราครูคืน 57 โรงเรียน 62 อัตรา

ปีงบประมาณ 2560 จำนวนที่ได้รับการจัดสรร 443 โรงเรียน 463 อัตรา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง