Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

172 views

คลัง ‼️ ยืนยัน ไม่ยกเลิกกดเงินสดช่วยค่าครองชีพ 500 บาท


ตามที่มีการแชร์ภาพในโซเชียลมีเดีย คนโชว์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ ตามมาตรการช่วยค่าครองชีพ 500 บาท รวมกันหลายๆ ใบ เพื่อนำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ สุรา มีเจตนาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นั้น 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการช่วยค่าครองชีพ 500 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) เพื่อสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นผ่านเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ได้อีกช่องทางหนึ่ง เป็นการเพิ่มทางเลือกและอิสระให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การกระทำตามที่มีการแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียข้างต้น เป็นเพียงกรณีของคนกลุ่มน้อย ซึ่งหากมีการจำกัดสิทธิไม่ให้มีการถอนเงินสดได้ นั้น อาจเกิดผลกระทบกับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินสด ในการบรรเทาภาระการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน


ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีเกณฑ์คัดกรองผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยตรวจสอบเกณฑ์รายได้ ทรัพย์สินทางการเงิน และที่อยู่อาศัยของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นการคัดกรองข้อมูลรายบุคคลเฉพาะผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเท่านั้น  

กระทรวงการคลัง “อยู่ระหว่าง” การกำหนดเกณฑ์การลงทะเบียนของผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองเพิ่มเติม  โดยนำข้อมูลของบุคคลในครอบครัวมาร่วมพิจารณา 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะทบทวนผลการดำเนินมาตรการที่ผ่านมาทั้งหมด  เพื่อนำมากำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้มีบัตรในอนาคตต่อไป

#ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand  #กระทรวงการคลัง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ผู้มีรายได้น้อย #ค่าครองชีพ #กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ #prdrd


ข่าวที่เกี่ยวข้อง