Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

136 views

ยืนยัน ระบบคัดกรองคนไทยเข้าประเทศเข้ม


ยืนยัน ระบบคัดกรองคนไทยเข้าประเทศเข้ม ..
ย้ำ‼️ รัฐดูแลคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
——————————————————

  •  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ยืนยันยังคงเข้มงวดมาตรการคัดกรองคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ แม้ตัวเลขล่าสุดพบว่าจะมีการเดินทางเข้ามาอีกประมาณ 3,000 คน ก็ต้องทยอยเดินทางเข้ามาทีละประมาณ 200 คน เพื่อให้สถานที่รองรับการกักกันตัวเพียงพอ และฝ่ายความมั่นคงกับสาธารณสุขจะได้ดูแลได้
  •  หากมีข้อมูลว่าจะเดินทางกลับเข้ามาจำนวนมาก และในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ รองรับไม่เพียงพอ จะมีการประสานจังหวัดใกล้เคียง เพื่อจัดหาสถานที่รองรับเพิ่มเติม ซึ่งยืนยันจะไม่กระทบประชาชนในพื้นที่
  •  ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตุว่าผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศได้รับการดูแลดีกว่าคนไทยในประเทศนั้น
  •  โฆษก ศบค.ยืนยันว่า ❌ ไม่เป็นความจริง รัฐบาลเร่งหามาตรการดูแลคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการจัดสถานที่รองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นอย่างดี นั้น

เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด19
 ลดการแพร่ระบาดสู่ประชาชนกลุ่มอื่น โดยไม่มีวัตถุประสงค์สร้างความไม่เท่าเทียม หรือเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 พร้อมกันนี้ชื่นชมและขอกำลังใจให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และจิตอาสาต่างๆ ที่ช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้วย

  • ทั้งนี้ เน้นย้ำว่า แม้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะลดลง แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และขอให้ช่วยกันดูแลผลกระทบทางจิตใจด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง