Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

131 views

ด่วน ‼️ เปิดอุทธรณ์ผ่านเว็บ “เราไม่ทิ้งกัน” สัปดาห์หน้า ❌ ไม่ต้องมาที่กระทรวงการคลัง


ด่วน ‼️ เปิดอุทธรณ์ผ่านเว็บ “เราไม่ทิ้งกัน” สัปดาห์หน้า

❌ ไม่ต้องมาที่กระทรวงการคลัง

 ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อต่างๆ ว่าวันที่ 14 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังจะเปิดจุดรับร้องทุกข์ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ณ โรงอาหารกระทรวงการคลัง นั้น

กระทรวงการคลัง แจ้งว่า การอุทธรณ์ ผลการพิจารณาเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะเริ่มเปิดให้ดำเนินการเฉพาะทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” เท่านั้น ในช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นประมาณวันที่ 19 เมษายน 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

 ประชาชนที่ต้องการอุทธรณ์ จึงไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมาที่กระทรวงการคลังเพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของศูนย์ covid แห่งชาติ ที่ไม่ให้คนมารวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันจำนวนมาก ถึงแม้จะมีการป้องกันโดยการสวมแมสก์ก็ตาม เพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ได้

 ทั้งนี้ ระบบเว็บไซด์ “เราไม่ทิ้งกัน” จะมีการเพิ่มปุ่มเพื่อ “อุทธรณ์” ในสัปดาห์หน้า

  •  ขอแนะนำให้ทำการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบ online จะถูกต้องและรวดเร็วที่สุด
  •  ระหว่างนี้หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขอให้ติดต่อ call center ของธนาคารกรุงไทย 021111144 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ call center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 022739020 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
  •  ข้อมูลกระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง